Wednesday, 2 March 2011

మొదటి కధ (పెళ్లి చూపులు రెండో భాగం )

 అతని మొహం అలా చూస్తున్న కొద్ది  బాధ,కోపం,ఆశ్చర్యం  కలగలిపి వస్తున్నాయి.నన్ను అంత బాధ పెట్టి ప్రశాంతంగా ఏమీ తెలియనట్లు ఎలా పడుకున్నాడు ?కొంచెం కూడా గిల్టీ  ఫీలింగ్ లేదా? లేదా గుర్తుపట్టనట్లు నటిస్తున్నాడా ?ఛా  ఇలాంటి వ్యక్తి గురించా ఇన్ని రోజులూ ఆలోచించింది??? .. ఉక్రోషంగా చూస్తుంటే హఠాత్తుగా కళ్ళు తెరిచాడు .నేను తత్తర పడి గబుక్కున బేగ్ లో పుస్తకం తీసి అందులో తలదూర్చాను.అయ్యయ్యో నాకస్సలు  బుద్ధి లేదు .. ఎందుకలా చూసాను?ఏమనుకున్నాడో ?ఒక ప్రక్క నాలుక తడి ఆరిపోయి దాహం .మంచి నీళ్ళు బాటిల్ కొనలేదు ఇందాక హడావుడిలో . ఎందుకో అనుమానం వచ్చి ఓరగా తన వైపు చూసాను . నా చేతిలో పుస్తకం వైపే సంబ్రమంగా చూస్తున్నాడు. 


వంశీ మా పసలపూడి  కధలు .పెళ్లి చూపుల రోజున మా ఇద్దరి మధ్య జరిగిన మొదటి సంభాషణ పుస్తకాల గురించే ."మీరు మా పసలపూడి   కధలు చదివారా?" అన్నపుడు లేదని బదులిచ్చాను .చాలా బాగుంటాయి .ముఖ్యంగా పల్లె వాతావరణం..ప్రకృతివర్ణన  ,అమాయక ప్రజల మనస్థత్వాలు ...అవి  చదువుతున్నపుడు వెన్నెల్లో గోదావరి ఒడ్డున కూర్చున్నంత హాయిగా అనిపిస్తుంది  .ప్రతి కధ ఒక రకమైన అనుభూతిని సొంతం చేస్తుంది ." ఆ మాటలు చెపుతున్నపుడు  నా చేతకూడా చదివించాలన్న  ఆరాటం కనిపించి భలే నవ్వొచ్చింది  .నిజానికి నాకు ఈ కధలు అవి చదవడం అంత ఇంటరెస్ట్  ఉండదు.ఎప్పుడన్నా కాలక్షేపానికి తప్పా.మొన్న ఏదో పని మీద బుక్ స్టాల్ కి వెళ్ళినపుడు ఆ మాటలు గుర్తు వచ్చి ఈ పుస్తకం కొన్నాను  .ఇప్పుడు ఇది చూసి ఏమనుకున్నాడో ఏమో ఖర్మ ..విసుగ్గా బుక్ బేగ్ లో పెట్టేసాను.

ట్రైన్ ఏదో స్టాప్ లో ఆగింది . దాహం రెండింతలు అయ్యింది .కిటికీ నుండి బయటకు చూసాను .ప్లాట్ ఫాం మీద ఎవరూ లేరు .ఏడుపొస్తుంది . టీ,కాఫీ అంటూ ఒక అబ్బాయి కాస్త దూరం లో .."హే బాబు" పిలిచాను. పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు నా పిలుపు విని .టీ మేడం కాఫీ అన్నాడు ప్లాస్టిక్  గ్లాస్ పట్టుకుని."అహా ..మంచి నీళ్ళ బాటిల్ ఏమన్నా దొరుకుతుందా???"అన్నాను  .ఆ అబ్బాయి విసుగ్గా ఒక చూపు చూసి ఇక్కడ దొరకవు అని ముందుకి వెళ్ళిపోయాడు .కాస్త  దూరంగా మంచి నీళ్ళ కుళాయి .కాని దిగాలంటే భయం ట్రైన్ కదిలిపోతుందేమో అని.అయినా తప్పదు లేచాను ..ట్రైన్ మెల్లగా బయలుదేరింది .చేసేది లేక నా సీట్లోనే కూలబడ్డాను నీరసంగా  . ఆ అబ్బాయి ఏమనుకున్నాడో ..తన బేగ్ నుండి మంచి నీళ్ళ బాటిల్ తీసి తీసుకోండి అన్నాడు .అదనుకోసం చూస్తున్న నా కోపం "నాకొద్దు " అంటూ  విసురుగా బయటకు వచ్చింది."నెక్స్ట్ స్టాప్ లో కూడా దొరకవు " అతని మాటలు బెదిరిస్తున్నట్లుగా అనిపించి మొహం తిప్పుకున్నాను సీరియస్సుగా.

అసలెలా మాట్లాడుతున్నాడు సిగ్గులేకుండా .నాకెందుకో చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది  .. .అతను తప్పు చేసి కూడా పశ్చాత్తాపం పడిన ఫీలింగ్స్ ఏమి లేకుండా అలా మామూలుగా ఉండటం    అసలు నచ్చడం లేదు .మనసు మళ్ళించడానికి కనీసం పుస్తకం చదవడానికి కూడా లేదు .కిటికీ నుండి బయటకు విసుగ్గా చూస్తూ కూర్చున్నాను.

కాసేపటికి తను బాత్రూం కి అనుకుంటా అక్కడి నుండి లేచి వెళ్ళాడు .ఎదురుగా మంచినీళ్ళ బాటిల్ .చూస్తున్న కొద్దీ దాహం పెరుగిపోతుంది .తాగితే ? అతను లేడు కదా? కళ్ళ ముందు గభ గభా వాటర్ తాగేసినట్లు  పిచ్చి ఊహలు .ఉహుహు  చూపు త్రిప్పుకుని బింకంగా  కూర్చున్నాను  .మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టాప్ . అతను అన్నట్లు ఎవరూ లేరు .కనీసం మంచినీళ్ళ పంపు కూడా కనిపించడం లేదు.ఏం చెయ్యాలి ? అతనికి నా అవస్థ అర్ధం అయినట్లుంది .ప్లీజ్ తీసుకోండి అని  మళ్ళీ నాకు బాటిల్ అందించాడు . " వద్దని చెపుతున్నానుగా "ఈ సారి కొంచెం కోపంగా  అరిచాను . ఎదురు సీట్ల వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు మా వైపు చూసారు .

ఆడపిల్ల కనిపిస్తే చాలు వెధవలకి  ఒళ్ళు తెలియదు .ఇందాక నుండి గమనిస్తున్నా తెగ ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఆ పిల్లను ఎవరో కొద్దిగా గట్టిగానే అన్నారు.ఇంకో ఇద్దరు ఇలాంటివే  ఇంకేవో సంఘటనలు నెమరువేస్తున్నారు సమయం దొరికిందని . అతను చిన్నబుచ్చుకున్నట్లు ఉన్నాడు బాటిల్ పట్టుకున్న చేతిని వెనక్కు తీసుకున్నాడు .నాకు బాధ అనిపించింది.అందరి దృష్టిలో చులకన చేసేసాను. వాళ్ళ మాటలు ఎలా ఆపాలో అర్ధం కాలేదు."మంచి నీళ్ళు" అంటూ  తన చేతిలో బాటిల్ తీసుకుని గడ గడా సగం  బాటిల్ తాగేశాను.చల్లగా ఉన్నాయేమో  ప్రాణం లేచివచ్చినట్లు అయ్యింది .దాహంతో పాటు ఎదుటివాళ్ళ మాటలు ఆగిపోయాయి.

సారీ ..ధేంక్స్  అన్నాను ...ఏది ముందు ఏది తరువాత చెప్పాలో తెలియకా   తికమక పడుతూ .అతను చిన్నగా నవ్వాడు.మళ్లీ కాసేపటి వరకూ మౌనం .ఇందాక ఉన్న కోపం కాస్త తగ్గినట్లు అనిపించింది నాకు .అలా ఏదో కోల్పోయినట్లు ఇద్దరం నిశ్శబ్దంగా ఉండటం అంతగా నచ్చలేదు .ఏదైనా మాట్లాడితే బాగుండును అప్పటికి ఎన్ని సార్లు అనుకున్నానో.అతని గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి సగం. మెల్లిగా చీకట్లు ముసురుతున్నాయి .ఇక నావల్ల కాలేదు. మీరేంటి ఇక్కడా ? ఏదైనా పని మీద వచ్చారా అన్నాను  మెల్లగా . "ఫ్రెండ్ పెళ్లి "అన్నాడు పొడిగా .కాని నా పలకరింపుతో అతని కళ్ళల్లో మెదలిన సంతోషం నా చూపు దాటిపోలేదు..మరి మీ భార్యను తీసుకు.. ?? సగంలోనే నా మాటలు ఆపేసాను.అనేసాకాగాని ఎందుకలా అడిగానా అని తిట్టుకున్నా . వద్దు వద్దు అని ఎంత వారించినా అతని భార్య గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆరాటం నిలువనివ్వలేదు...

అతను  నావైపు ఒక సారి చూసి నాకింకా పెళ్ళికాలేదు అన్నాడు చేతి గోళ్ళు చూసుకుంటూ .కొద్దిగా అదో మాదిరి సంతోషం .అంతలోనే సందిగ్ధం .మరి ఆ రోజు వేరే పెళ్లి కుదిరిపోయింది అని ఎందుకు చెప్పారు? ఏదో రకంగా నా సంబంధం వదుల్చుకోవాలనా? లేక  కుదుర్చుకుని పెళ్లి వాయిదా వేసుకున్నారా? మళ్ళీ ఉక్రోషం .

 "మరి మీరేంటి ఇక్కడ ? "ఈసారి తన నుండి ప్రశ్న ." ఇక్కడ జాబ్ చేస్తున్నా.పెళ్లి కుదిరింది .తను NRI   .ఈ వారం లో తాంబూలాలు. సగం నిజం సగం అబద్దం. " ఎందుకలా చెప్పాను ??? ఏదో ఒక రక మయిన కసి.నువ్వు కాకపొతే నీకంటే గొప్పవాళ్ళు నాకు రారనుకున్నావా అని చెప్పాలన్న తాపత్రయం. అంతలోనే నా ప్రవర్తనకు నా పైనే సిగ్గు .  ఏమైంది ఈ రోజు??.దేవుడా ప్లీజ్ ఈ అబ్బాయి నెక్స్ట్ స్టాప్లో దిగిపోయేలా చూడు ప్లీజ్ దిగాలుగా అనుకున్నాను . 
(ఇంకా ఉంది)

6 comments:

మనసు పలికే said...

స్నేహ గారూ, ఎందుకండీ ఇలా సస్పెన్స్‌లో పెట్టేస్తున్నారు..:( నెక్స్ట్ పార్ట్ ప్లీఈఈఈఈఈఈఈఈజ్..:))))

పానీపూరి123 said...

ఈ సస్పెన్స్‌ తట్టుకోలేకపోతున్నాము గాని, మొత్తం ఎన్ని భాగాలో చెప్పండి, అప్పుడే మొత్తం చదువుతాం :-)

శిశిర said...

ఊ.. తరువాత? :)

sneha said...

manasu palike gaaru thanks andi
tvaralo raasestaanu
paani poori gaaru thank you very much tvaralo raasestaanu

sisra gaaru tvaralo cheptaanu taruvata emaindo

డేవిడ్ said...

ఇంట్రెస్టింగ్...తర్వాతా...?

sneha said...

devid gaaru dhanyavaadaalu