Monday, 14 March 2011

నా రెండవ కధ

మొన్నరాసిన కధకు వచ్చిన ప్రోత్సాహం ఎక్కువ అయిపోయీ ఇంకో కధ  రాసేసాను .కాని పేరెం పెట్టాలో తెలియలేదు :)


*****************************************
ఇది నిజమేనా ? ఏం వింటున్నాను ?కల కాదు కదా ఆ అయిదు నిమిషాల్లో ఈ మాట ఎన్ని సార్లు అనుకున్నానో లెక్కలేదు . "ఇవి పోలిక్ ఆసిడ్  టేబ్లేట్లు .ఇవి ఐరన్ రోజుకి రెండుసార్లు వేసుకోండి " డాక్టర్ మాటలు ఇంకా నమ్మకం కలగడం లేదు .అవునుమరి ఒకటా రెండా దాదాపు అయిదేళ్ళ నుండి  ఈ సందర్భం కోసం ఎదురు చూసాను .పెళ్ళయిన క్రొత్తల్లో ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే  ఒక సంవత్సరం వరకూ ఎవరూ ఏమీ అనలేదు .రెండో ఏట అత్తగారు మొదలు పెట్టారు ఫలానా వాళ్ళ కోడలికి బాబు పుట్టాడట ఇంకెవరికో శ్రీమంతం అంట అని .ఆ తరువాత వరుసగా బంధువుల సలహాలు మొదలయ్యాయి .అక్కడెక్కడో ఎవరో డాక్టర్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా ఇట్టే తెలుసుకుని ట్రీట్మెంట్ చేసేస్తాడట.ఇంకెవరో డాక్టర్ హస్తవాసి మంచిదట ఆమె దగ్గరకు వెళితే అందరూ కవలలే పుడతారట ..ఇలాంటివి విని మొదట్లో  ఆత్రుతగా పరిగెట్టడం ,అడ్డమైన టెస్ట్లు చేయించుకుని మందులు వాడటం .చివరకు ఫలితం సున్నా ... బోలెడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చి ఆరోగ్యం నాశనం అవ్వడంతో చిరాకొచ్చి గత ఆరునెలలుగా ఏదైతే ఏమైన్దిలే అని ఈ విషయం ఆలోచించడం పూర్తిగా మానేసాను .

ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉన్నట్లు ఉండి నీకు రెండోనెల అంటుంటే అసలు ఎలా స్పందించాలో తెలియక  అయోమయంగా ఉంది.ఆనందం కంటే  ముందు అనుమానం . డాక్టర్ పొరబడటం లేదుకదా ?ఉన్నట్లు ఉండి సారి అండి ఇంకెవరిదో రిపోర్ట్ మీదనుకున్నాను అంటుందేమో అని భయం. అప్పటికీ సంధ్యను నాలుగు సార్లు అడిగాను ఇంకోసారి టెస్ట్ చేయిన్చుకోనా  అని . తను కూడా అన్నే సార్లు నోరు మూసుకుంటావా డాక్టరే కదా  స్కానింగ్ తీసింది .పిచ్చి అనుమానాలు పెట్టుకోకు అని కసిరింది . సంధ్యకు చెప్పి ఆటో ఎక్కి వస్తుంటే దారంతా ఆలోచనలు. ఈ విషయం వింటే ఎవరెవరు ఎలా ఆనందపడతారో  అని ఊహలు.ముఖ్యం గా వాసు కి తెలిస్తే  ? ఏం చేస్తాడు ?తెలుగు సినిమా హీరోలా ఎత్తుకుని గిర గిర ....నా ఊహ మధ్యలోనే ఆగిపోయింది  నాకు వాసుకి గొడవ జరిగి దాదాపు పది రోజుల నుండి సరిగా మాటలు లేవని గుర్తొచ్చి..


అది తల్చుకోగానే అంతటి  ఆనందం ప్లేస్లోనే కోపం ... ఎంత పంతం తనకు. ఈ పదిరోజుల్లో ఒక్కసారి కూడా 'సారి' చెప్పాలనిపించలేదు తనకి .ఎప్పడూ నేనే తగ్గాలి .తప్పు తను చేసినా సరే , నేను చేసినా సరే .అంతా బాగానే ఉంటాడు కాని తనకు నచ్చినట్లు ఉన్నంత వరకే ...తేడా వస్తే తనకంటే మొండివాడు ఇంకెవరూ ఉండరు ..నాకసలే ఎక్కువ సేపు మౌనంగా కూర్చోవడం చిరాకు .ఉన్నది మేమిద్దరమే ఆ ఇంట్లో . ఎంతకాలమని మూతి బిగించుకుని కూర్చోవాలి .అందుకే ఎప్పుడూ నేనే సారి చెప్పేస్తాను ...కాని ఈ సారి  నేనూ తగ్గలేదు .ఎంతకాలం దూరంగా ఉంటాడో చూద్దాం లెమ్మని మాట్లాడటం మానేసాను ...మరి ఆ రోజు జరిగిన సిట్యువేషన్ అటువంటిది ..


పదిరోజుల క్రితం సినిమాకి వెళ్లి వస్తూ దియేటర్ మెట్ల మీదనుండి పొరపాటున కాలు మెలికపడి పడిపోయాను .ఆ పడేదేదో క్రిందపడినా బాగుండేది నాలుగు దెబ్బలు తగిలి అక్కడితో పోయేది .కాని సరిగ్గా వెళ్లి నా ముందు ఉన్న అబ్బాయిమీద పడ్డాను .అతను ఇద్దరం పడిపోకుండా నిలదొక్కుకొని పట్టుకున్నాడు నన్ను. అదిగో అక్కడి నుండి మొదలైంది నస నాకు. సరిగ్గా నడవడం చేతకాదా. ఆ కుచ్చిళ్ళు ఎందుకని కాళ్ళకు అడ్డం పడేలా చీరకడతావు అని ." ఏంటలా మాట్లాడుతావు.పడతానని ముందే తెలిస్తే అసలు పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటానుగా ..నాకేమన్నా సరదాయా?లేక కావాలని చేసానా ? "అని గొడవేసుకున్నాను ..." నువ్వు కావాలని చేసావ్ అని నేను అన్నానా? ఎవరి పెళ్ళాం అంటే వాడికి పోసేసివ్ నెస్ ఉంటుంది . ఎంత ఒళ్ళు ఉడికిపోయిందో తెలుసా ..అలా గోడవేసుకుంటావే గాని సరేలే ఈసారి నుండి జాగ్రత్త గా ఉంటా అనచ్చుగా ఒక్క మాటతో వదిలిపోయేది అన్నాడు" అడ్డంగా వాదిస్తూ..నాకు విసుగొచ్చేసింది .."అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఒప్పుకోమంటావా కావాలని చేశా అని ..మీరు మాత్రం సినిమాల్లో హీరోయిన్లను, ఎఫ్ టీవిలను కళ్ళు అప్పగించి చూడచ్చెం.. మా విషయం లోకి వచ్చేసరికి మాత్రం నీతులు చెప్తారు" అని ఎదురు వాదించాను.అది చిలికి చిలికి గాలివాన అయ్యింది .ఫలితం పదిరోజుల మౌనవ్రతం .

అందుకే ఈ విషయం చెప్పి ఎలా ఏడిపించాలో అలా ఏడిపించాలి .లేకపోతే నాలుగు రోజుల నుండి ఈ విషయం మూలంగా నలతగా ఉండి నీరసంగా కనిపిస్తున్నానన్ను  పట్టించుకోలేదు .ఆఖరికి ఈ రోజు ఆఫీస్లో కళ్ళు తిరుగుతుంటే భయమేసి  పర్మిషన్ తీసుకుని  సంధ్యను తోడుతీసుకుని వెళ్లాను .ఇటువంటి విషయం భర్త ప్రక్కన ఉండగా డాక్టర్ చెప్తే ఎంత బాగుంటుంది .ఏవేవో  ఆలోచనల మధ్య ఇంటికొచ్చేసాను .
ఆటో దిగుతుంటే 'నిధి 'గట్టిగా పిలిచింది ప్రక్కింటి పద్మ .పలకరింపుగా నవ్వాను .ఏమిటి బొత్తిగా   కనిపించడం మానేసావు .నీకు లెటర్ వచ్చి నాలుగు రోజులైంది .ఇద్దామంటే నువ్వు కనబడితే కదా అంది చేత్తో కవర్ ఒకటి పట్టుకొస్తూ. ఇద్దరం ఉద్యోగస్తులం అవ్వడం వల్ల లెటర్స్ ఏమన్నా వస్తే ప్రక్కింట్లో ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాడు పోస్ట్ మెన్ .ఆవిడ ఎప్పుడూ మర్చిపోయి ఇలా వారం పదిరోజులయ్యాకా ఇస్తూ ఉంటుంది .పైగా నేను కనబడలేదంటూ ఒక సాకు .కాని అవసరం మాది కదా అందుకే పర్వాలేదండి అని నవ్వుతూ తీసుకుని ఇంట్లోకి వచ్చాను .


స్నానం చేసి  స్టవ్ మీద అన్నం ,తనకిష్టం అయిన కూర  పెట్టి అలసటగా హాల్ లో కూర్చున్నాను.తను ఇంకా రాలేదేంటి.పని ఎక్కువ ఉందా? క్షణమొక యుగం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది నాకు .అప్పటివరకూ ఈ విషయం చెప్పి  తరువాత అలక కొనసాగించి ఎలా ఏడిపించాలో ఆలోచించిన నాకు అబ్బా పోన్ చేసి విషయం చెప్పేస్తే బాగుంటుందేమో అని ఆరాటం.ఉన్నట్లు ఉండి నా చూపు ప్రక్కిన్టావిడ ఇచ్చిన లెటర్ మీద పడింది. ఎన్నాళ్ళు అయ్యిందో ఈ లెటర్ వచ్చి లాస్ట్ టైం అంతే ఫ్రెండ్ శుభలేఖ పెళ్ళయిన మరుసటి రోజు తెచ్చి ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఇదేం ఇంపార్టెంట్ లెటరో   అనుకుని ఓపెన్ చేసి చదవడం మొదలు పెట్టాను .
డియర్ శ్రీ ,
ఎలా ఉన్నావు ? గుర్తుపట్టావా ?నేనూ రాజేష్ ని .
ఈ ముక్క చదవగానే గొంతు తడారిపోయింది ."రాజేష్ " గొణుక్కుంటూ అనుకుని మిగిలింది చదవడం మొదలుపెట్టాను . నీకు పెళ్లి అయింది అంటకదరా .నేను గుర్తు రాలేదా? నీ అడ్రెస్స్ కోసం ఎప్పటి నుండి ట్రై చేస్తున్నాను తెలుసా  .అలా ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు .ఎంత ప్రయత్నించినా నీ ఫోన్ నెంబర్ దొరకలేదు .ఇది కూడా కరెక్ట్ అడ్రేస్స్నో కాదో తెలియదు.క్రింద నా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను వెంటనే ఫోన్ చేయి.ఎదురుచూస్తూ ఉంటాను .

కళ్ళు తిరిగినట్లు అయ్యి సోఫాలో కూలబడిపోయాను .ఎప్పటి రాజేష్ .నేను ఇంటర్లో చదువుతున్నప్పుడు నా క్లాస్మేట్ .నా పేరు శ్రీనిధి అయినా నన్ను  'శ్రీ ;అని పిలిచేది తానొక్కడే .నేను పిలిచే పేరుతో ఇంకెవ్వరూ నిన్ను పిలవకూడదు అని అంటున్నపుడు అప్పట్లో చాలా గర్వం గా ఉండేది. తను బాగా చదివేవాడు .క్లాస్ ఫస్ట్ తనే ఆ కారణం చేతనో, మరి బాగుంటాడనో తెలియదుగాని చాలా ఆకర్షణ ఉండేది తనంటే.అటు ఫ్రెండ్స్ ఇటు ఫ్రెండ్స్ ప్రోద్బలం తో ఒక సారి ఐ లవ్ యూ చెప్పేసుకున్నాం.ఆ తరువాత షరా మామూలే ఇంట్లో తెలిసి ఇద్దరికీ బడిత పూజ చేసి గదిలో సెలవలన్ని రోజులూ  కట్టి పడేసారు. నేనూ నాలుగు రోజులు అన్నం తినను అని నిరాహార దీక్ష చేసాను . ఆ తరువాత కాలేజ్ ప్రారంభం అయినపుడు తెలిసింది రాజేష్ ని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు వేరే ఊర్లో చదువుకు పంపేసారని .దానితో కధ కంచికి మేము మా ఊర్లకు పరిమితం అయిపోయాం .మొదట్లో ఎక్కువ గుర్తోచ్చేవాడు.తరువాత తరువాత అప్పుడప్పుడు ..పెళ్ళయ్యాక అసలు గుర్తేలేదు .ఇప్పుడు ఉన్నట్లు ఉండి ఇలా ..

ఒకప్పుడు తను ఎక్కడున్నాడో అని తెగ కలవరించిన నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చేస్తాడో అని భయంతో చెమటలు కక్కుకున్నాను .అసలెందుకు ఇన్నాళ్ళ తరువాత లెటర్ వేసినట్లు? అది కూడా నాకు పెళ్లి అయ్యిందని తెలిసి .అంత అడ్రెస్స్ తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది? .ఈ విషయం వాసుకి తెలిస్తే? అమ్మో ఇంకేమయినా ఉందా? ఎవరినో పొరపాటున తాకితేనే గొడవ చేసాడు.తెలియని వయసులో జరిగిన విషయం వింటే అర్ధం చేసుకోవడం మాట అటుంచి ఏం చేస్తాడో? ఎంత సేపు అలా ఉండిపోయానో తెలియదు ఎవరో తలుపులు దభ దభా బాదుతున్న శబ్దం ..ఉలిక్కిపడి ఈ లోకం లోకి వచ్చాను .చేతిలో లెటర్ ఎప్పుడు పడిపోయిందో క్రింద పడిపోయింది . గభ గభా దాన్ని తీసుకుని బీరువాలో నా చీరల మధ్య పెట్టి   పరుగున తలుపు తీశాను . 

8 comments:

Praveena said...

flow chala bagundi..tondaraga rasesi post cheseyyandi..

శివ చెరువు said...

బాగా రాసారు.. లాస్ట్ లో ఈ సస్పెన్సే ఏంటండీ.. ?

డేవిడ్ said...

ఊ తర్వాతా....?

sneha said...

ప్రవీణ గారు కధ నచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు
శివగారు మిగిలిన భాగాలు కూడా చివర్లో మరి ఇంతే సస్పెన్స్ ఉంటాయి
డేవిడ్ గారు తరువాత కాసేపటిలో పోస్ట్ చేస్తా చదవండి

Anonymous said...

>గభ గభా దాన్ని తీసుకుని బీరువాలో నా చీరల మధ్య పెట్టి పరుగున తలుపు తీశాను
తెలుగు సినిమాలు బాగానే ఫాలో అవుతున్నారు! :-)

sneha said...

అజ్ఞాత గారు ...తెలుగు సినిమా లో అలా చేస్తారా అండి :D

మంచు said...

కథ పూర్తి అయ్యేవరకూ నేను చదవడం స్టార్ట్ చెయ్యను... చెయ్యను ... చెయ్యను

sneha said...

manchu gaaru :D:D:D:DD